בואי כלה בית הספר לזוגיות - למצוא זוגיות

מסמך יחסי מאמן מתאמן

מתאמן/ת יקר
אני מברך אותך על הצטרפותך לתוכנית אימון של ביה”ס לזוגיות בואי כלה. מטרת האימון היא להגשים יחדיו בע”ה את היעדים שיקבעו בתחילת האימון  (הגעה לחתונה, שיפור הזוגיות, אימון אישי, וכדומה) מסמך זה מציין את יחסי ההתקשרות בין המתאמן לביה”ס לזוגיות בואי  כלה.    
 

תקשורת
בשיחות טלפון, או שיחות וידאו במחשב או בנייד המתאמן אחראי להתקשר למאמן בתאריך ובשעה שנקבעו . שינויים במועד האימון יתקבלו לא מאוחר מ- 12 שעות מעת האימון שנקבע. מתאמן שלא התקשר בזמן ללא תיאום ,או החסיר שיחה הפסיד 50% מזמן השיחה שנקבע. על מנת להפיק את המרב הניתן מוכנית ליווי זוהמלצת בית הספר היא לקיים שיחת אימון אחת לשבוע. אולם בהתאם לצרכי המתאמן ניתן לקיים את השיחות בתדירות הנוחה למתאמן. בשיחות בפגישה פיזית, 20 דקות איחור לפגישה יחשבו אי הגעה לפגישה.

באימון הכולל סדרת סרטוני וידאו הנשלחת למייל. האחריות על המתאמן לוודא שהמיילים הנשלחים מאת ביה”ס לזוגיות בואי כלה. מתקבלים מצידו לתיבת המיילים הנכונה לו. וכן אחריות הצפיה בשיעורים, והפקת תובנות מהם היא על אחריות המתאמן בלבד.
 

סודיות
האימונים הם פרטיים סודיים וחסויים. המתאמן רשאי להקליט את שיחות האימון לשמיעה חוזרת ללא הודעה מוקדמת למאמן.  המתאמן מתחייב לא להשתמש באופן ישיר או באופן עקיף בכל מידע העולה בשיחות האימון מעבר לשימושו הפרטי. ולא לפרסמם באינטרנט או להעבירם לכל גורם שלישי בכל אמצעי שהוא. במידה והשיחה הוקלטה מצד ביה”ס לזוגיות בואי כלה ( בהסכמת המתאמן ובידיעתו) בית הספר בואי כלה רשאי להשתמש בהקלטות לצורך למידה ושיפור השירות, ללא חשיפת שם המשתמש או פרטים מזהים אחרים  לגורם שלישי.
 

משוב
בסוף תקופת האימון מומלץ למתאמן למלא משוב  על מנת לבחון את התקדמותו במהלך הקורס או הליווי. וכן בכדי שנוכל להמשיך ללמוד ולהשתפר.
 

הפסקת אימון
המתאמן רשאי להפסיק את התוכנית שרכש עד 14 יום מזמן רכישת התוכנית בלבד.(אלא אם נקבע איתו אחרת )  תשלום חוזר  יתקבל בקיזוז זמן האימון שצרך המתאמן + דמי ביטול בסך 300 שקל בתוך ה- 14 יום מעת הרכישה בלבד. מעבר ל- 14 ימים מעת הרכישה פטור ביה”ס לזוגיות בואי כלה מכל החזר כספי. הקורס הדיגטלי ייחשב כחומר שניתן ללקוח, גם אם הלקוח צפה רק במקצת הקורס.

מהות היחסים בין המאמן למתאמן
המתאמן בכל סוגי הקורסים הליווי האישי וכיוצא באלו של ביה”ס לזוגיות בואי כלה. מבין  כי הוא האחראי הבלעדי לתוצאות האימון. המתאמן פוטר את המאמן מכל אחריות לאי חתונה, גירושין, שבירת קשר, וכל כיוצא באלו. ולכל פעולה תוצאה או מצב שנוצר כפועל ישיר או עקיף של עצות או הכוונה שניתנה על ידי אלי גרון, או מי מטעמו. או כל פעולה שנקט המתאמן בהשראת אימון / קורס / ליווי / וכיוצא באלו. בכל מקרה ישיר או עקיף האחריות הבלעדית היא על המתאמן בלבד.

עצם קריאת התקנון מהווה אישור לנאמר בו

פרטי קורא התקנון

רוצה לגלות כיצד להגיע לחתונה עם האדם הנכון בפחות משנה?
ענה על מספר שאלות.